Үнэ тариф

IP дугаар хоорондоо: 0
Скайтел сүлжээнд:     0
Суурин утас:              20
Бусад сүлжээнд:        30
ОУ-ын яриа:                   тухайн гарцын тариф + 50
ШИНЭ ДУГААР -     3,000 ВОН (30 ХОНОГ, 3.000 НЭГЖ)       
                               15,000 ВОН (365 ХОНОГ, 3.000 НЭГЖ)
АЗЫН ДУГААР -     20,000 ВОН (60 ХОНОГ, 10.000 НЭГЖ)        
ЦЭНЭГЛЭГЧ КАРТ- 8,000 ВОН (30 ХОНОГ, 10.000 НЭГЖ) 
                               16,000 ВОН (60 ХОНОГ, 20.000 НЭГЖ) 
                               20,000 ВОН (365 ХОНОГ, 0 НЭГЖ) 
                              20,000 ВОН (90 ХОНОГ, 30.000 НЭГЖ)